Nytt från TDAR-projektet

TDAR är ett europeiskt projekt som sprider kunskaper och erfarenheter från projektet ArbetSam som drevs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Lidingö stad mellan åren 2011-2013. Projektet har nu publicerat ett nytt nyhetsbrev.

TDAR står för Transfer and Development of ArbetSam Results. Projektet ArbetSam syftade till att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Genom att kompetensen på hela arbetsplatsen stärks förbättras kvaliteten i omsorgen men också det individuella lärandet. Projektet skulle utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser.

- I nyhetsbrevet berättar vi om att språkombudsutbildningen nu genom medel från Skolverket vidareutvecklas och kommer att spridas nationellt. Vi berättar också om vad en reflektionsledare gör på sin arbetsplats och om erfarenheter från de pilotprojekt som pågår i bland annat Spanien och Tyskland, berättar Kerstin Sjösvärd som är projektledare för TDAR.

Läs nyhetsbrevet, som är på engelska, här>>

Publicerad 2015-06-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 juni 2015 - 13:45 © Äldrecentrum

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår