Nytt nummer av Äldre i Centrum!

Äldre i Centrums senaste nummer är nu klart. Rubriken för tidningen är "Det läcker - om läckage och inkontinens". Ett ämne som fortfarande är väldigt tabubelagt och genant att prata om. Ändå är det drygt en halv miljon människor 65 år eller äldre som har någon form av läckage. Däremot är det endast en tredjedel av dessa som söker läkarhjälp.

Det finns massor med kunskap inom detta område och mycket hjälp att få.
- Släpp tabut och börja prata om det! är chefredaktören Inger Raunes uppmaning till alla läsare.

I höst är det val och i nästa nummer kommer bland annat forskare att tillfrågas om hur deras resultat har påverkat äldrepolitiken.

Till dess – trevlig läsning!

Och glöm inte att gå in på www.aldreicentrum.se – där händer det hela tiden något.

Publicerad 2014-03-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 mars 2014 - 16:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår