Nytt nummer - tidningen Äldre i Centrum

Det senaste numret av tidningen Äldre i Centrum (nr 2:2012) ägnas åt Ädelreformen. Utgångspunkten för reformen, som påbörjades i början av nittiotalet, var en ny helhetssyn på den äldre människan. Sociala och medicinska behov skulle tillgodoses på ett sammanhållet sätt och de stora institutionerna med långvården i spetsen skulle skrotas. Men blev det som det var tänkt?

Ädelreformen innebar att kommunerna tog över delar av ansvaret för vård och omsorg frånÄldre i Centrum nr 2 2012 landstingen. Kommunerna fick ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor i behov av stöd. Ambitionen var att de sociala kvaliteterna i boendet skulle hamna högre upp på dagordningen. Man ville höja boendestandarden och ”avinstitutionalisera” äldres boendemiljö.

I senaste numret av Äldre i Centrum skriver Gun-Britt Tydegård (fil. dr i socialtarbete) om trenderna i utvecklingen av den svenska äldreomsorgen under de tjugo år som har gått sen Ädelreformen infördes. Hon ställer frågan ”Vad hände med äldreomsorgen efter Ädel?”. Bland mycket annat kan du också läsa Sven Erik Wånells (direktör för Äldrecentrum) exposé över det särskilda boendet. Han skriver om kvarboendeprincipen och menar att om ribban sätts för högt för att få en plats i särskilt boende kan det egna hemmet bli ett fängelse.

Tidskriften Äldre i Centrums nästa nummer kommer ut i slutet av september!
För mer information se tidskriftens hemsida: www.aldreicentrum.se

Publicerad 2012-05-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 maj 2012 - 12:53 © Äldrecentrum

Kontakt

Inger Raune, chefredaktör
inger.raune@aldreicentrum.se
tfn: 08 - 690 58 14

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår