Nyhetsbrev från Bättre liv för sjuka äldre

I det senaste numret av Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms nyhetsbrev kan du bland annat läsa om den teamutbildning i Senior alert för tvärprofessionella team som startar i september.

Bättre liv för sjuka äldre Team Stockholms län är en del av den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Satsningen omfattar bland annat kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och SveDem (Svenska Demensregistret) Målet för satsningen Bättre liv för sjuka äldre är att utveckla vården, införa ett förebyggande arbetssätt och att sprida och öka kunskapen om resultat inom vård och omsorg.

Publicerad 2013-08-20
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 augusti 2013 - 09:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår