Nyanställd utvecklingsledare intervjuas

Tove Ahner är nyanställd utvecklingsledare på Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. Här nedanför svarar Tove på frågor kring hennes nya uppdrag.

Du är nyanställd på Äldrecentrum som utvecklingsledare, vad innebär det?
Mitt uppdrag är att utveckla och sprida ett kvalitetssäkrings- och hjälpverktyg för särskilda boenden som de kan använda som ett stöd arbetet med att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Arbetsnamnet på verktyget är checklistan och den består av ett antal frågeställningar med tyngdpunkt på den personcentrerade omvårdnaden. Genom att på individnivå besvara frågorna får verksamheterna ett kvitto på hur väl demensriktlinjerna följs och kan planera eventuella förbättringsåtgärder. En checklista som vänder sig till hemtjänsten ska även tas fram under året.

Hur ser planerna ut för satsningen som du ingår i?
Uppdraget är en del av Stockholms läns satsning på regionala stödstrukturer för en evidensbaserad socialtjänst som i sin tur är en nationell satsning från regeringens sida för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre.
Planen är att checklistan kommer att ingå i ett större sammanhang i samarbete med bland annat Svenskt Demenscentrum. Det kommer isåfall innebära att checklistan ingår i ett paket med olika åtgärder som verksamheterna kan använda sig av i syfte att höja kvaliteten på demensvården och omsorgen.

Vilken bakgrund har du?
Arbetsterapeut med erfarenhet inom geriatrik, primärvård och kommunal äldreomsorg. Under de senaste åren har jag arbetat som projektledare inom äldreomsorgen i olika utvecklingsprojekt såsom vardagsrehablitering och demens.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att det är lärorikt och att jag befinner mig i en stimulerande arbetsmiljö där jag får god insyn och tillgång till ny kunskap inom äldreområdet, lokalt i Stockholms län men även nationellt.

Vad är det sämsta?
Att det är tidsbegränsat till ett år.

Om du blickar framåt, vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?
Eftersom mitt huvuduppdrag är att utveckla checklistan så är den största utmaningen att se till att checklistan blir ett attraktivt och självklart kvalitetssäkringsverktyg för berörda verksamheter. Utmaningen ligger i att den ska vara ett enkelt och konkret verktyg för all personal så att de får stöd i att utveckla sin verksamhet och därmed kunna bidra till en ökad livskvalitet för de enskilda personerna med demenssjukdom och deras anhöriga.

 

 

Publicerad 2012-03-16
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 mars 2012 - 12:20 © Äldrecentrum

Kontakt

Tove Ahner
Utvecklingsledare

Tel: 08-690 58 30
Mobil: 070-089 12 84
tove.ahner@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår