Nya regler för bemanning i demensomsorgen

Den 2 juli publicerade Socialstyrelsen nya regler om bemanning på äldreboenden där det bor demenssjuka. Socialstyrelsen menar att behoven ska styra vilken omsorg de får.

– Äldre personer med demens är ofta i behov av mycket omsorg när de flyttar in på särskilt boende. Trots det ser vi löpande exempel på att de lämnas ensamma på nätterna och att det dröjer innan de får hjälp om de har ramlat eller behöver gå på toaletten. Därför har vi beslutat om de nya bindande reglerna för bemanningen på alla äldreboenden där det bor demenssjuka, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Syftet med föreskrifterna är bland annat att tydliggöra kommunernas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv.

Socialstyrelsen bedömer att föreskrifterna innebär ökade kostnader för kommunerna och enskilda verksamheter, uppskattningsvis mellan fyra och tio miljarder kronor. Några procent av de kostnaderna beräknas behöva gå till handläggning av beslut, uppföljning och genomförandeplan.

Reglerna börjar gälla den 1 januari 2014.

Läs mer på Socialsytrelsens hemsida via länken i högerkolumnen.

Publicerad 2012-07-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 juli 2012 - 08:09 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår