Ny rapport presenterar minoriteternas uppfattning om äldreomsorgen

För första gången presenteras en studie om hur äldre från de fem nationella minoriteterna uppfattar kvaliteten på äldreomsorgen. Rapporten har getts ut av Socialstyrelsen och är ett led i arbetet med att få mer kunskap om äldre från dessa grupper.
 
Samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar är de nationella minoriteterna i Sverige och undersökningen visade att det framförallt är språkets betydelse som kan vara ett problem. Samer och tornedalingar visade sig ha de största problemen. 
 
Undersökningen är genomförd på femtio personer som har intervjuats och tyvärr är studien för liten för att ge en heltäckande bild av enskilda minoriteters uppfattning om äldreomsorgen.

Utredningen är första steget i Socialstyrelsen planer för att ta fram fler och fördjupade studier för att förbättra kunskapsläget kring äldres uppfattning om kvaliteten i äldreomsorgen.
 
 
 
 
Publicerad 2011-11-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 november 2011 - 11:22 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår