Ny rapport om specialiserade hemtjänstgrupper

Alltfler äldre med demenssjukdom eller andra kognitiva svårigheter bor kvar i det egna boendet så länge det går, ofta med stöd och hjälp från hemtjänsten. Behovet har blivit allt tydligare av en anpassad hemtjänst, som har både organisation och kompetens för att kunna ge det stöd som efterfrågas.

Stockholms stad har i en flerårig satsning avsatt medel för att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom. I denna rapport har, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad, utredarna Sven-Erik Wånell och Karin Gens utifrån forskningsrapporter, enkätundersökning och intervjuer med chefer, personal, anhöriga och biståndshandläggare belyst effekterna av de stimulanspengar som fördelades under det första projektåret, 2012. Nya demensgrupper har startat och flera är på väg. Kompetensen har höjts, kontinuiteten förbättrats, tid har satts av för handledning och reflektion.

Intervjuer och enkätsvar pekar entydigt mot att satsningen hittills varit fram gångsrik."Det är skillnad som natt och dag", säger flera anhöriga, sedan en demensgrupp fått ansvaret för den närståendes hjälpinsatser.

Värdet av att specialisera sig har visats sig i studien. Enhetschefer, personal, anhöriga, alla är överens om att detta gjort skillnad.

Rapporten heter "Hemtjänst för personer med demenssjukdom - En studie om specialiserade hemtjänstgrupper" och kan laddas ner i kolumnen till höger och även beställas för 90 kr via info@aldrecentrum.se

 

 

 

Publicerad 2014-01-21
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 21 januari 2014 - 16:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår