Ny rapport om projekt för brandsäkerhet

Äldreförvaltningen i Stockholms stad och Storstockholms brandförsvar har tillsammans tagit fram rekommendationer och rutiner för brandförebyggande arbete hos äldre. Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen gjort en uppföljning av projektet.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad fick under 2011 uppdraget av Äldrenämnden att ta fram rekommendationer och rutiner för ökad brandprevention hos äldre i ordinärt boende. Arbetet genomfördes tillsammans med Storstockholms brandförsvar. Syftet var att skapa en högre brandsäkerhet hos äldre och att höja medvetenheten hos personal inom äldreomsorgen samt anhöriga om äldres utsatthet vid bostadsbränder. Projektet kallades ”Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad”. 

Äldrecentrum har på uppdrag av äldreförvaltningen följt projektet och studerat hur informationen nått ut till stadsdelsförvaltningarnas anställda och utförarorganisationer, samt till äldre i ordinärt boende och deras anhöriga. Äldrecentrum har också tagit fram underlag till förslag för hur det fortsatta brandförebyggande arbetet bör bedrivas bland äldre i ordinärt boende.

Ansvariga för rapporten har varit utredarna Jenny Österman och Lisbeth Hagman, Äldrecentrum. Docent Kristina Johnell har varit forskningshandledare.

Läs mer om rapporten "Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad" här>>.

Publicerad 2014-10-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 oktober 2014 - 15:13 © Äldrecentrum

Kontakt

Jenny Österman 
utredare 
tfn: 08-690 58 04
jenny.osterman@aldrecentrum.se 


Lisbeth Hagman
utredare 
tfn: 08-690 58 66 
lisbeth.hagman@aldrecentrum.se 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår