Ny rapport: Att arbeta med våld i nära relationer

Våld kan se ut på många olika sätt. Det har blivit tydligt för personalen inom omsorgen på Gotland. Projektet Freda drevs mellan åren 2010 och 2013 och arbetade för att uppmärksamma äldre och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld av en närstående. Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. Nu finns dessa redovisade i rapporten ”Att arbeta med våld i nära relation”.

Projektet Freda har uppmärksammats nationellt. En av framgångsfaktorerna har varit en stödstruktur inom socialförvaltningen för att uppmärksamma våld. Förvaltningen jobbade aktivt med att utbilda medarbetare och med att utse och vidareutbilda nyckelpersoner. Nyckelpersonerna skulle upptäcka våld, men inte lösa problemet. En speciell ”Freda-grupp” med chefer har funnits som gått igenom komplicerade ärenden. Det har också funnits en samtalsgrupp för våldsutsatta. 

– Stödstrukturen är kärnan i projektet, berättar Äldrecentrums utredare Ingrid Hjalmarson som är författare till rapporten. En framgång är just att Region Gotland utgått från baspersonalen och gett dem utbildning. Dessutom har projektledaren haft en god förmåga att få med sig personalen i arbetet.

Projektet visar att det våld som äldre och personer med funktionsnedsättning drabbas av har många skepnader. Det handlar om övergrepp, vanvård, missförhållanden och försummelse. Men det kan också yttra sig som kränkningar och inadekvat vård. En annan sida av våldet är ekonomiskt våld, att ofrivilligt få ge bort eller bli fråntagen sin ekonomi.

– Många i personalen beskriver att de tyckte att det var bra att få en vidare definition av vad begreppet våld är, säger Ingrid Hjalmarson. 

Region Gotlands råd till andra kommuner är utbilda baspersonalen. Det gäller att arbeta pedagogiskt och få projektet att fungera i vardagen. Det måste finnas en bra samordning inom förvaltningen och arbetet behöver ledningens stöd. De betonar också vikten av att ge medarbetare handledning. 

– Att arbeta med våldsutsatta är ett svårt arbetsområde. Det kräver kontinuerligt stöd och olika kompetenser, berättar Ingrid Hjalmarson.

Äldrecentrums rapport är en bra källa till information för kommuner som ska starta en stödorganisation på hemmaplan för att agera mot våld och bidra till en drägligare miljö för äldre och personer med funktionsnedsättning som är utsatta.

Rapporten presenterades vid ett frukostseminarium på Äldrecentrum i fredags (6 mars). Snart kommer också en rapport som beskriver erfarenheterna och arbetet i samtalsgruppen för våldsutsatta. 

Äldrecentrum genomför under våren utbildningen Våga se, våga göra, våga agera om våld i nära relationer mot äldre. Utbildningen är en fortsättning på det arbete som länsstyrelsen i Stockholm genomfört. Läs mer om utbildningen.

Läs hela rapporten ”Att arbeta med våld i nära relationer” (2015:1). 

Publicerad 2015-03-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2015 - 17:48 © Äldrecentrum

Rapporten

Länk till rapporten "Att arbeta med våld i nära relationer" (2015:1)

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
utredare
Tfn: 08-690 58 13 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår