Ny rapport - Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Rapporten "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten" handlar om olika aspekter av hur äldreomsorgen förmedlas, om de äldres situation och behov av stöd och hjälp och om hur samhället möter dem som är i behov av äldreomsorg. Den handlar också om hemtjänstens förutsättningar och hur de fungerar. Syftet med rapporten är att ta reda på om det är möjligt att möta personer med behov av äldreomsorg på ett annat sätt d.v.s. utan krav på biståndsbedömning.
Flera studier visar att äldre inte alltid uppskattar situationen att bli biståndsbedömda. Det kan ha flera orsaker som att biståndsbedömningen är svår att förstå, framförallt för kognitivt nedsatta och sköra äldre, att biståndshandläggarnas funktion inte är känd eller att de som ansöker om äldreomsorg inte känner sig bekväma i att bli biståndsbedömda. Det är en stor omställning för personer att gå från ett oberoende till ett beroende och att i det skedet behöva ta ställning till flera viktiga frågor som genererar ingrepp i vardagen.
Utgångspunkten för denna rapport är hur hemtjänst förmedlas och det faktum att många äldre, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal inte är nöjda med den nuvarande situationen och de konsekvenser som det medför.
De båda fackföreningarna Akademikerförbundet SSR och Kommunal har tillsammans med Pensionärernas Riksorganisation PRO gett Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag att beskriva hur det nuvarande sättet att förmedla äldreomsorg fungerar och tänkbara möjligheter att förändra det.
Ett syfte var att belysa hur biståndsbeslut angående hemtjänst påverkar insatsernas kvalitet och personalens arbetsförhållanden. Ett annat syfte var att identifiera behov och möjligheter att förändra det nuvarande sättet att förmedla hemtjänst. Studien är en kunskapssammanställning. Den grundas på en litteraturgenomgång och på ett tiotal intervjuer med forskare och med tjänstemän i några kommuner.

Rapporten kan du ladda ner i kolumnen till höger eller beställa för 90 kr via info@aldrecentrum.se

Publicerad 2014-03-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 mars 2014 - 11:51 © Äldrecentrum

Rapporten

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
Utredare
Tel: 08-690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår