Ny rapport - Gemenskap ger hälsa

I Enskede-Årsta-Vantör bedriver man sedan många år tillbaka ett framgångsrikt arbete med olika former av förebyggande insatser riktade till äldre. I rapporten Gemenskap ger hälsa har Äldrecentrum tittat närmare på stadsdelens sex träffpunkter och stadsdelens gym-verksamhet som riktar sig till seniorer.

En viktig målsättning med den förebyggande verksamhet som bedrivs i Enskede-Årsta-Vantör är att minska ensamheten bland de äldre.  De enkätsvar och intervjuer som redovisas i Äldrecentrums rapport visar att stadsdelen levt upp till sina mål. Nio av tio besökare på träffpunkterna har fått nya bekanta, och många träffar sina nya bekanta även utanför träffpunkterna.

Majoriteten av träffpunkternas besökare är över 80 år. Alla träffpunkter är bemannade och på flera av dem tar man också hjälp av volontärer. En framgångsfaktor är närheten, man kan ta sig till träffpunkten själv, kanske stödd av granne eller ledsagare. En annan, ännu viktigare faktor, är personalen. Äldrecentrums rapport visar att personalens betydelse för att skapa en välkomnande atmosfär, trygghet och stabilitet upplevs som central för de äldre.

Att få träffas, dricka en koff kaffe och prata, spela bingo, delta i allsång och sittgympa och att spela inomhusboule är aktiviteter som uppskattas mycket av träffpunkternas besökare.

Publicerad 2013-04-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 april 2013 - 14:35 © Äldrecentrum

Ladda ner

Kontakt

Sven Erik Wånell
Utredare
Tel: 08-690 58 68

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår