Ny rapport om nyttan med kvalitetsregister

Nyttan med kvalitetsregister? - Senior Alerts och Svenska Palliativregistrets påverkan på arbetet vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad, är namnet på en ny rapport från Stiftelsen Äldrecentrum. Rapporten är skriven av utredare Lars Sonde.

En stor del av regeringens ekonomiska satsning, Bättre liv för sjuka äldre, gick till att stimulera vård- och omsorgsenheter inom äldreområdet att börja registrera i och använda olika kvalitetsregister för att utveckla sitt arbete. I den här rapporten undersöks, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholm, om och hur satsningen påverkat äldreomsorgen i staden.

Läs mer och ladda hem rapporten>>

Publicerad 2015-10-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 oktober 2015 - 16:13 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår