Ny forskningsledare på Äldrecentrum

Kristina Jonell, docent i äldreforskning vid Aging Research Center (ARC) är nu arvoderad som forskningsledare på Stiftelsen Äldrecentrum. Kristina har en bakgrund som apotekare och har bland annat tittat närmare på vilka könsskillnader som finns mellan äldre mäns och kvinnors läkemedelshantering och vad dessa kan bero på. Här nedanför kan du läsa lite mer om vem Kristina är och vad hennes nya roll som forskningsledare innebär.

Namn:
Kristina Johnell

Ålder:
34 år

Arbetar:
Som docent vid Aging Research Center och forskningsledare vid Äldrecentrum.

Bakgrund:
Leg apotekare och med dr.

Du har börjat som forskningsledare på Äldrecentrum. Vad innebär det?
Att fungera som vetenskaplig handledare och sakkunnig i Äldrecentrums olika projekt.

Dina förväntningar inför tjänsten som forskningsledare? 
Att bidra till att Äldrecentrums forsknings- och utvecklingsarbete håller hög kvalitet. Att få fördjupad insyn i äldreomsorgen och vilka projekt som bedrivs där.

Hur ser du på Stiftelsen Äldrecentrum och det arbete som bedrivs här?
Äldrecentrum fyller en mycket viktig funktion genom att verka för att äldreomsorgen ständigt utvärderas och utvecklas med målsättningen att leda till förbättringar för äldre personer. Jag upplever att omtanken om den enskilde äldre människan, ofta de med störst och mest komplexa behov, alltid står i centrum för  Äldrecentrums arbete.  Äldrecentrums samlade kompetens omfattar många olika områden och ger därför möjlighet till tvärvetenskapliga perspektiv och ständigt utvecklingsarbete.

Publicerad 2011-05-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 maj 2011 - 15:19 © Äldrecentrum

Kontakt

Kristina Johnell
08- 690 58 67 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår