Ny chef för Äldrecentrum

Chatrin Engbo blir ny direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör vård och omsorg om äldre och kommer närmast från Äldreförvaltningen i Stockholm stad där hon har varit chef för avdelningen Utveckling och utbildning.

Chatrin EngboChatrin Engbo har tidigare bl.a. varit äldreomsorgschef i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Hon har erfarenhet från arbete i ledande ställning hos såväl Stockholms läns landsting som Stockholms stad. Chatrin Engbo började sin yrkesbana som vårdbiträde och undersköterska på den långvård som då bedrevs på Rosenlunds sjukhus och utbildade sig sen till sjuksköterska:

– Det känns väldigt roligt och jag är glad för det förtroende jag fått. Äldrecentrums uppdrag, att ta fram kunskap som kan bidra till bättre vård och omsorg av äldre personer är viktigt. Inte minst nu, när vi står inför en äldreboom som kommer att innebära många nya utmaningar för kommuner, landsting och samhället i stort.

Chatrin Engbo efterträder Sven Erik Wånell som går i pension efter att ha arbetat sexton år på Äldrecentrum, varav elva år som chef för verksamheten:

– Chatrin Engbo har en ovanligt god känsla för vad som är en värdig vård och omsorg för äldre och blick för hur vi ska kunna nå dit. Med hennes erfarenhet och chefsegenskaper kan vi se ljust på Äldrecentrums framtid. Visst kan jag känna ett vemod att lämna en så dynamisk arbetsplats som Äldrecentrum, men det är lätt att lämna över till Chatrin.

Chatrin Engbo tillträder sin nya tjänst den 1 oktober.

Publicerad 2012-06-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 juni 2012 - 12:33 © Äldrecentrum

Kontakt

Sven Erik Wånell
Direktör
Tel: 08-690 58 09

Hanna Fredholm
Vikarierande informationsansvarig
Tel: 08-690 68 91

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår