Ny bok om Alzheimer

Nu finns en ny bok utvigen om demenssjukdomen Alzheimer. Sjukdomen drabbar nästan varannan person i åldern 85 till 95 och innebär en gradvis förlust av sina klara sinnen. 

Professor Laura Fratiglioni och Miia Kivipelto, docent och geriatriker vid Aging Reserach Center på KI är två av forskarna som har skrivit boken. Laura och Miia ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom, vad som händer i hjärnan hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att Alzheimer bryter ut och vad som gör att vi ärver sjukdomen samt om det är möjligt att förebygga den.

Boken bygger på de senaste forskningsrönen samt ett kapitel om huruvida man kan förebygga Alzheimers. Boken kan läsas av alla som vill veta mer om Alzheimer, både vårdpersonal och anhöriga som vistas närma den sjuke. 

Beställ boken här

Författarpresentation
Sirkka-Liisa Ekman är professor i omvårdnad vid KI.
Laura Fratiglioni är professor vid Aging Research Center på KI.
Caroline Graff är universitetslektor i genetisk demensforskning, specialistläkare och docent vid KI-Alzheimercentrum på geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Wallis Jansson är pensionerad sjuksköterska och universitetslektor vid KI. Hon har disputerat på en avhandling om familjebaserad demensvård sedd ur makars och vuxna barns perspektiv.
Maria Eriksdotter Jönhagen är professor på KI samt överläkare på geriatriska kliniken på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.
Miia Kivipelto är docent och geriatriker vid Aging Reserach Center på KI.
Petra Robinson är sjuksköterska på KI.
Lars Tjernberg är docent och forskare vid KASPAC på KI.
Lars-Olof Wahlund är professor i geriatrik vid KI.

Publicerad 2011-08-26
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 augusti 2011 - 13:37 © Äldrecentrum

Beställ boken här

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår