Nutritionsutbildning för sjuksköterskor inom Stockholms stads äldreomsorg

Äldrecentrum bjuder in dig som är sjuksköterska, inom Stockholms stads egen regi eller privat regi, till halvdagsutbildning om den äldres specifika behov av mat och måltider. Utbildningstillfällena äger rum den 3 november eller den 13 november. 

Utbildningen innefattar två teoretiska pass, där följande ingår
•  Nutritionsvårdsprocessen (riskidentifiering, fördjupad bedömning, åtgärd, utvärdering) kopplat till omvårdnadsprocessen och omvårdnadsdiagnoser.
•   Sarkopeni och frailty – definition av ”nya ”syndrom.
•   Nya rekommendationer - vad behöver vi ändra?
•   Ät- och måltidsobservationer – vad är skillnaden?
•   Mat och dryck vid livets slut – hur gör vi idag och hur skulle vi kunna göra?

Ett grupparbete genomförs också med avslutande diskussion runt några komplexa fall.

Läs mer och anmäl dig via denna länk>>.

Publicerad 2014-09-12
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 september 2014 - 15:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår