Nu finns SpråkSams handbok på engelska

Nu finns SpråkSams handbok för arbetsplatser som vill stärka språkutveckling och kommunikation "Bättre språk, bättre omsorg" på engelska. Den engelska titeln är "Better language skills, better care".

Handboken har faktagranskats av Alexander Bradell, som har stor erfarenhet av vuxenutbildning ochBetter language skills, better care lärande arbetsplatser inom äldrevården i England.

– Projekten SpråkSam och ArbetSam väcker ett stort intresse runt om i Europa. Därför är det kul att vi nu kan erbjuda SpråkSams handbok i en engelsk version, säger Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare.

ArbetSam samarbetar med likartade projekt i Tyskland, England och Danmark. Målet är att bygga upp ett transnationellt nätverk för arbetsplatslärande inom vård och omsorg.

Läs mer om ArbetSam på projektets hemsida:
www.lidingo.se/arbetsam

Publicerad 2012-05-29
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 29 maj 2012 - 16:10 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår