Nu finns GUIDEN till nationella demensriktlinjerna

Nu har Guiden kommit i bokform. Den bygger på Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och tar upp de viktigaste rekommendationerna för det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Guiden utgår från vardagliga möten och situationer och till varje kapitel finns frågeställningar att diskutera på arbetsplatsen.

Boken fungerar som ett komplement och en fördjupning till Demens ABC, Svenskt demenscentrums webbutbildning som är kostnadsfri och öppen för alla. Men Guiden kan självfallet även läsas och användas av den som inte vill eller har möjlighet att gå Demens ABC.

Publicerad 2011-03-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 mars 2011 - 09:20 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår