Nätverk ger deltagarna ny kunskap och nya kontakter

Nätverk kan användas som en bas för kunskapsutveckling, för att få inspiration och för att hålla sig ajour om de senaste rönen och regelverken. Men viktigast av allt är kanske chansen att träffa andra personer inom samma profession och möjligheten att utbyta erfarenheter. Äldrecentrum driver sedan flera år tillbaka flera olika nätverk för personal inom äldreomsorgen.  Merparten av nätverken riktar sig till personer som arbetar inom olika specialistfunktioner.

– Att arbeta som exempelvis arbetsterapeut eller dietist kan vara ganska ensamt. Även om du har kollegor omkring dig är du i många fall den enda inom just din profession på arbetsplatsen. En av ambitionerna med våra nätverk är att ge de här yrkeskategorierna möjlighet till erfarenhetsutbyte, säger Bengt Larsson, utvecklingschef på Äldrecentrum.

Vilket innehåll träffarna ska ha bestäms av nätverksdeltagarna själva. Det kan till exempel handla om reflekterande team, föreläs­ningar och gruppdiskussioner. vanligtvis träffas man ca 2-3 ggr per termin under något år, men vissa nätverk lever kvar längre så. Nätverken bygger på deltagarnas aktiva deltagande och vilja att utvecklas i yrkesrollen.

– Behoven ser olika ut i olika grupper och varierar också över tid. Förändringar i regelverk och lagstiftning kan till exempel påverka yrkesrollen. Ibland bjuder vi in föreläsare, ibland ägnas tiden åt en djupare diskussion kring en speciell fråga. Ofta har deltagarna ett behov både av teoretisk kunskap och av att höra hur man arbetar mer konkret med liknande frågor och problematik i andra verksamheter. Första träffen fokuserar vi därför alltid på att identifiera och bena upp de behov som finns, sen går vi vidare och sätter dagordning för kommande träffar, säger Bengt Larsson.

Under hösten 2012 kommer Äldrecentrum att hålla nätverksträffar för bland annat specialiserade hemtjänstgrupper, kostkompetenser och för personal inom äldreomsorgen som arbetar med uppsökande verksamhet.  

Har du en idé till ett nätverk eller vill veta mer om Äldrecentrums befintliga nätverk? Kontakta Bengt Larsson, utvecklingschef. Kontaktuppgifter i kolumnen till höger.

Publicerad 2012-09-03
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 september 2012 - 16:01 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef
Tel: 08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår