Nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter hösten 2014

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum erbjuder olika yrkesgrupper inom kommunal och landstingskommunal verksamhet att delta i nätverk. Syftet är att sprida ny kunskap inom yrkesområdet samt att utbyta erfarenheter.

Nätverket bygger på allas aktiva deltagande, och engagemang. Under detta första möte kommer vi att diskutera, och utforma nätverkets uppgift, arbetsform och organisation. Följande frågeställningar kommer att belysas:

  • Vad är det vi måste säkerställa när vi bygger upp ett nätverk,
    så att nätverket är värt att investera tid i?
  • Hur bygger vi upp nätverket?
  • Formen för nätverket?
  • Vilka ska ingå?
  • Teman och innehåll?

Hösten 2014 

 15 september
Att äta självständigt – måltidssituationen med fokus på aktivitets och funktionsförmåga.
Koststrategerna Birgitta Villner Gyllenram och Birgitta Person

 20 oktober
Inf kommunikationsverktyg

26 november
It's my party – Möjligheter och hinder att upprätthålla engagemang i meningsfulla aktiviteter på vård och omsorgsboenden 
En presentation av projektet "Intressebaserade aktiviteter" som utvecklar och provar hur aktiviteter som bygger på de boendes lust och intresse kan möjliggöras på vård och omsorgsboenden
Föreläsare: Msc, leg. arbetsterapeut Margarita Mondaca och

PhD, leg. arbetsterapeut Lena Rosenberg
Karolinska Institutet

Programmet för höstens nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan även laddas ner i kolumnen till höger. Om du är intresserad av att delta anmäler du ditt intresse till Bengt Larsson, bengt.larsson@aldrecentrum.se, Tel: 08-690 58 39Publicerad 2014-06-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 juni 2014 - 14:03 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson
Utvecklingschef
Tel: 08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår