Nätverk för hälsosamt åldrande bjöd på inspirerande kunskap

Tillsammans med Karolinska Institutets folkhälsoakademi erbjuder Äldrecentrum ett nätverk för personer som arbetar med folkhälsa inom Stockholms län. Tisdagen den 13 september startade höstens första tematräff och träffen blev snabbt fullbokad.

Inbjudna att tala var Kerstin Frändin, docent i sjukgymnastik och universitetslektor på Karolinska Institutet, Elisabeth Rydwik, med dr på aging research center (ARC) och Birgitta Brännström Forss, MPH och folkhälsostrateg i Kristianstads kommun. De delade med sig av sina erfarenheter av EU-projektet Paseo och ett projekt i Kristianstad kommun om strukturellt arbete
- Det är aldrig försent att vara fysiskt aktiv och träna. Alla har behov av fysisk aktivitet och vi bör se till människans resurser och ta tillvara på allt. Sa Kerstin Frändin som berättade om vikten av att äldre personer tränar.

Fysisk aktivitet hos äldre - bakgrunden till EU-projektet PASEO
Det är relativt vedertaget att fysisk aktivitet är viktigt även upp i de högre åldrarna men ändå händer inget. Detta är bakgrunden till EU-projektet PASEO, en europeisk satsning för att förbättra hälsa och oberoende hos äldre lågaktiva människor i Europa genom fysisk aktivitet.

I det två åriga projektet, som sträckte sig från januari 2009 till  juli 2011, ingick uppdraget att försöka få en bild av vilka bedömningsinstrument som bedömer fysisk aktivitet hos äldre människor som finns i Europa och vilka Guide-Lines som finns. I projektet ingick även att skapa samarbetspartners och att utveckla en handlingsplan.

Kerstin Frändin berättade att en allians skapades i samtliga länder, att flera ministrar har deltagit och att mer än 130 organisationer involverades. I fem länder (Finland, Frankrike, Tyskland, Holland och Norge) har alliansen länkats till en nationell handlingsplan för fysisk aktivitet och i Österrike fick man sin handlingsplan publicerad av hälsoministeriet.

Elisabeth Rydwik presenterade resultatet från en genomförda undersökning med en fokusgrupp som deltagit i projektet från PRO.
- Fokusgruppen med äldre personer tillfrågades om var de deltar i fysiska aktiviteter och vilka strukturella och enskilda faktorer som kan påverka detta. Det visade sig bland annat att det finns ett stor utbud aktiviteter om man är pigg och frisk, men värre är det för de skröpliga äldre. sa Elisabeth Rydwik

Ekonomi, kön/civilstånd och tillgänglighet var några av de saker som påverkar fysisk aktivitet enligt fokusgruppen.

Äldres hälsa kräver stödjande miljöer
Nätverksträffen avslutades med folkhälsostrategen Birgitta Brännström från Kristianstad kommun som delade med sig av hur de arbetar med stödjande miljöer för en ökad tillgänglighet, säkerhet, trygghet och fysisk aktivitet.
- Vi har arbetat med äldres hälsa sedan 1997 och i vår senaste satsning har tillgängligt och användbart varit ledord för att skapa användbara ytor för den äldre sa Birgitta som även påpekade vikten av samverkan och att ha med de äldre själv i arbetet.

I Kristianstad kommuns satsning ingick bland annat samverkan med Vägverket, Lunds Tekniska Högskola, Skånetrafik och fastighetsägare för att se över och undanröja fysiska hinder för att alla medborgare skulle kunna röra på sig samt hjälpa till att skapa stödjande miljöer i samhällsplaneringen.

Bakgrunden till projektet ”Kom så går vi” var att skapa en tilgänglighet så att alla kunde röra sig – en väsentligt i dagliga livet och för att behålla ett aktivt liv. Satsningen innebar bland annat att sätta ut fler bänkar i samhället för att skapa trygghet för den äldre samt att se över övergångsställen och trottoarer.

Med orden  - ”Utan de äldres engagemang och aktivitet hade vi inte kommit långt” avslutade Birgitta sin presentation och gav rådet att hitta samverkanspartners för att skapa en likande satsning själv samt att aldrig glömma den äldre.

Publicerad 2011-09-13
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 september 2011 - 14:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår