Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för att genomföra en nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Socialstyrelsen har fått uppdraget att upphandla utbildningen.

Utbildningen startar hösten 2013 och genomförs i samarbete med ett antal lärosäten. Utbildningen är till största delem webbaserad och deltagarna läser på kvartsfart i fyra terminer. Genomförd utbildning ger 30 högskolepoäng. Intagning sker dels till hösten 2013 och dels till våren 2014. Kursen är avgiftsfri.

-Vi har höga förväntningar på den här utbildningen, säger projektledare Annika Jalap Hermanson på Socialstyrelsen, som har regeringens uppdrag att upphandla utbildningen. Vi vet att det finns ett stort intresse ute i landet och vi hoppa nu att kommuner och andra utförare skapar de nödvändiga förutsättningarna så att deras chefer inom äldreomsorgen kan delta.

Om upphandlingsförfarandet går som planerat kommer ansökningstiden till den första terminen att pågå mellan 15 april och 24 maj och kursstarten att ske i slutet av augusti eller början av september i år. Nästa kursstart blir våren 2014 med antagning hösten 2013.

 

 

Publicerad 2013-02-27
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 februari 2013 - 12:52 © Äldrecentrum

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår