Missnöje med stroke-rehabilitering

Fler än fyra av tio strokedrabbade, 42 procent, tycker inte att de får den rehabilitering de behöver – trots att professionell hjälp efter stroken kan vara avgörande för deras livskvalitet. Det visar en sammanställning från Hjärt-Lungfonden.

– Det är allvarligt att så många strokedrabbade är missnöjda med sin rehabilitering. Efter en stroke behöver man professionell hjälp att återhämta sig och komma tillbaka, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Efter den första akutvårdsfasen behöver den som drabbats av stroke ofta rehabilitering, exempelvis i form av rörelse- och talträning, under lång tid. Men ett år efter stroken upplever hela 42 procent av de drabbade att de inte har fått den rehabilitering som de behöver. Det visar Hjärt-Lungfondens sammanställning av statistik från Riks-Stroke.

Hjärt- Lungfonden skriver i sitt pressmeddelande att skillnaderna i missnöje är stora mellan länen. Mest missnöjda är strokepatienterna i Uppsala län, där 50 procent uppger att de är missnöjda med sin rehabilitering. Minst andel missnöjda patienter finns i Gävleborg med 37 procent.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. 30 000 personer drabbas varje år och hälften av dem dör eller får svåra funktionshinder.

Hjärt-Lungfondens jämförelse baseras på enkätsvar från drygt 7 000 patienter som drabbades av stroke under 2009. Uppgifterna kommer från Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för stroke samt från SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

Publicerad 2012-07-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 juli 2012 - 12:36 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår