Mats Thorslund tilldelas Stora Gerontologipriset

Äldrecentrums forskningsledare, Professor Mats Thorslund har fått Stora Gerontologipriset som ett erkännande av en utomordentlig insats inom området åldrande och äldre. Han har ansvarat för flera stora studier kring äldre människors levnadsförhållanden, och har en omfattande vetenskaplig produktion. Hans insatser för att öka kunskapen om behov och resurser inom äldreomsorgen har varit betydande, och hans entusiasm och drivkraft har medfört att dessa viktiga frågor har börjat uppmärksammas allt mer.   

Stora Gerontologipriset har delats ut av Sveriges Gerontologiska Sällskap sedan 2003. Tidigare mottagare av priset är bland andra Inger Raune, chefredaktör på tidskriften Äldre i Centrum, som ägs av Stiftelsen Äldrecentrum.

Årets pris delas ut i samband med sällskapets årliga endagskonferens som arrangeras i Falun den 23 mars i samarbete med Dalarnas Forskningsråd och Högskolan Dalarna. Konferensen har temat ”Äldreomsorgen: Möten, miljöer och möjligheter”. Vid konferensen kommer bland andra Mats Thorslund att hålla en föreläsning. Olika aspekter på konferensens tema belyses också i parallella seminarier som presenterar forskning och utvecklingsarbete som pågår i Dalarna. 

 

Publicerad 2011-03-23
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 mars 2011 - 11:46 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår