Mat och munvård på äldres villkor

Medicinsk tandvård, förebyggande munhälsoarbete och konsistensanpassad mat stod på temat när Äldrecentrums koststrateger bjöd in till två utbildningstillfällen i oktober. Utbildningarna riktade sig till personal inom hemtjänst och omsorg om funktionsnedsatta.

– Största orsaken till inflammationer i kroppen sker via munnen. Det sade Arne Olsson som är tandhygienist på ACT, medicinsk tandvård vid Stockholms sjukhem. Därför är det viktigt med munvård och förebyggande arbete.

– Medicinsk tandvård handlar om att ta hand om tandvårdsbehov som påverkar nutrition och livskvalitet samt att genomföra fullständiga tandvårdsbehandlingar. I arbetet behöver vi ha ett gott samarbete med patienter och deras anhöriga, förklarade Arne Olsson och berättar att han har fantastiska möten med sina patienter varje dag.

– Att våga och vilja är viktigt, såväl för patienten som för oss som arbetar med tandvården. Har jag en patient som är väldigt utåtagerande gäller det att jag vågar arbeta med patienten och att patienten i sin tur vågar och har förtroende att låta mig hjälpa till och göra mitt jobb.

Maria Juslin, representerar också ACT samt Karolinska Institutet. ACT arbetar med forskning, undervisning och information inom gerodonti – det vill säga äldretandvård.

– Vikten av tandvård för äldre är större idag eftersom allt fler blir äldre och att allt fler har sina tänder kvar. Men det finns också många som har implantat som behöver skötas om, förklarade Maria Juslin och gav konkreta råd för hur munvården kan underlättas i olika situationer.

– Undernäring är vanligt på vård- och omsorgsboenden. Nattmål serveras ofta för att förebygga undernäring. Men det är viktigt med bra mål på natten, exempelvis att man undviker att servera syrlig mat som fräter på tänderna. Kvällsmedicinen ska också ges först och rengöringen av munnen ske efteråt, sade Maria Juslin.

Ett gott samarbete finns idag ofta etablerat mellan vårdpersonal, logoped och arbetsterapeut.
– Jag rekommenderar att man även samarbetar med en tandhygienist i kommunens verksamheter, sade Maria Juslin.

Utbildningen avslutades med att Jenny Boman, konsulent på Findus Special Foods informerade om lämplig mat vid tugg- och sväljsvårigheter samt gav smakprov på konsistensanpassad mat.

Konsistensanpassad mat.Findus Special Foods har tagit fram en konsistensguide som rymmer råd och rekommendationer för personer i behov av olika sorters konsistensanpassad mat. I guiden finns beskrivningar för när olika konsistenser kan vara användbara. Allt från skivad ordinär mat, grova patéer, timbalkost, mat med gelékonsistens och mat med flytande konsistens.

– Timbalkost kan hjälpa den äldre att hålla ihop tuggan. Så kallad passerad/mixad mat är inte lätt att tugga och ramlar lätt isär i munnen och kan därför vara svårare att äta för någon med tugg- och sväljsvårigheter. Passerad mat är också mera utsatt för bakterier på grund av många angreppsytor, förklarade Jenny Boman.

Sammanlagt deltog ett 60-tal personer i de uppskattade utbildningarna som hölls den 8 respektive 28 oktober.

Äldrecentrum arrangerar kontinuerligt utbildningar inom mat och nutrition. Läs mer utbildningarna

Läs mer om ACT, medicinsk tandvård vid Stockholms sjukhem (länk, öppnas i nytt fönster), som också tar emot frågor om äldres tandvård.

Publicerad 2015-11-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 november 2015 - 11:04 © Äldrecentrum

Läs mer

Läs mer om Äldrecentrums arbete inom Mat och måltider

Kontakt

Birgitta Persson
koststrateg
Tel: 08-690 58 61

Birgitta Villner Gyllenram
koststrateg
Tel: 08-690 58 71

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår