Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

I dag går fortfarande tre kvinnor på en man över 85.
Men den proportionen håller på att minska.
Männen i Sverige blir allt äldre.

Under de senaste trettio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga livslängd efter 65 år minskat med ett år.
- Det är påtagligt att andelen män bland de allra äldsta har ökat kraftigt. Andelen kvinnor i de äldre åldrarna är fortfarande fler, men trenden är att männens dödlighet sjunker mer än kvinnornas, säger Äldrecentrums docent och forskningsledare Mårten Lagergren som löpande genomför demografiska studier och följer behov och insatser för de äldre på stadsdelen Kungsholmen.

I den senaste rapporten har han studerat målgruppen äldre som får äldreomsorg.
- Som det såg ut förr dog männen och änkan levde kvar, men nu lever männen längre, men de är också skröpligare. Många av dem bor kvar i sitt ordinarie boende längre. Har de då en sambo ökar även andelen samboende i de högre åldrarna, säger Mårten Lagergren.

Med de stigande åldrarna ökar även behoven av äldreomsorg. Under de senaste sju åren har andelen av män som får äldreomsorg ökat från 21 procent till 28 procent.  Studien visar även att cirka två tredjedelar av de äldre samboende får hjälp av sin friskare make eller maka.  Genom att fler bor kvar i sina ordinarie boenden ökar också behovet av hjälp från anhöriga, men trots det ökade behovet av hjälp har de informella insatserna från övriga anhöriga (barn eller nära släktingar) inte ökat.

- Andelen som får insatser från anhöriga har snarare minskat från 38 procent till 30 procent i ordinärt boende, säger Mårten och berättar att informella insatser kan handla om allt från hjälp med att praktiskt betala räkningar över internet eller att hjälpa till med städning och matlagning.
Han betonar att studien endast belyser insatser och inte ett allmänt engagemang.
- Vi mäter bara de konkreta insatserna och inte det allmänna engagemanget. Pressen och oron bland de anhöriga kan ha ökat. Det kan vara oro över att den äldre ska ge sig ut under natten eller skada sig. Men de faktorerna har vi inte studerat i denna undersökning.

Så här många år har du kvar att leva

  • Är du kvinna och över 65 år har du generellt sett 21,1 år kvar att leva. Detta är en ökning 3,1 år sedan 1980.
  • Är du man över 65 år har du generellt sett 18,3 år kvar att leva. Detta är en ökning 4,0 år sedan 1980.
  • 2006 gick 3,4 kvinnor över 85 år på en man. I dag har siffran minskat till 2,9 kvinnor per man.

Fakta/Bakgrund:

Resultatet är hämtat från ur Mårten Lagergrens senaste rapport Vårdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen Kungsholmen 2006-2013. Rapporten är en redovisning av slutsatser som gäller utvecklingen av äldreomsorgen i stadsdelen Kungsholmen och är främst riktad till äldreomsorgsansvariga och intresserade medborgare på Kungsholmen och Essingeöarna.

Underökningen baseras på studier av cirka 1700 personer över 65, med behov av äldreomsorg, boende på Kungsholmen eller Essingeöarna.  

Publicerad 2014-07-09
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 juli 2014 - 10:07 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår