Många faktorer påverkar minnet

Man behöver inte få dåligt minne bara för att man blir äldre. Hur man åldras är individuellt och beror på en mängd olika faktorer. Under en av Äldrecentrums föreläsningar för vård- och omsorgspersonal berättade Erika Jonsson Laukka inte bara om det komplexa minnessystemets olika delar. Hon pratade också om hur minnet förändras vid det normala åldrandet och vid demenssjukdom.

När vi blir äldre minskar hjärnans volym och vi går igenom andra kroppsliga förändringar som kan påverka våra kognitiva förmågor.  Detta kan leda till att vi utför olika uppgifter långsammare och blir sämre på att ta in och sålla information. Men hur man åldras och hur minnet påverkas ser olika ut från individ till individ.

­­– Livsstil spelar en stor roll. Flera studier visar att den hälsa man har när man är runt femtio har stor betydelse för hur man kommer att åldras senare. Generna, demografiska faktorer och sjukdomar påverkar också åldrandet och minnet, berättade fil.dr. Erika Jonsson-Laukka.

Vad är normal glömska?
Det är inte helt ovanligt att både yngre och äldre personer säger sig ha problem med minnet. Det kan handla om problem med att komma ihåg namn på personer och platser, och att man upplever att man ”tappar ord”. Men vad är egentligen normal glömska?

– Det kan väcka oro när man plötsligt inte kommer ihåg var man har lagt en sak, eller om man tappar namnet på någon och man kanske börjar fundera på om man håller på att bli dement. Men den här typen av normal glömska är inte starkt kopplad till hur man presterar på kognitiva test.  Det finns många faktorer som kan påverka minnets dagsform. Stress, oro och ångest och vissa mediciner kan till exempel ha betydelse.

Demenssjukdom viktigaste orsaken till försämrat minne
Erika Jonsson Laukka tror att bilden av hur vi ser på åldrandet kommer att behöva revideras. Vi lever allt längre och den äldre befolkningen är mer aktiv och friskare längre upp i åldrarna.
Men att en större andel av befolkningen blir allt äldre innebär också att fler drabbas av en demenssjukdom.

– Demenssjukdom är den viktigaste orsaken till försämrade kognitiva förmågor när vi blir äldre, och ökad ålder den största enskilda riskfaktorn för att drabbas av demens. I åldersgruppen 65 år och uppåt är det en av hundra personer som har en demenssjukdom. Om man tittar på dem som är 90 år och uppåt är det nästan hälften.

Att tidigt upptäcka och kunna behandla personer som utvecklar en demenssjukdom skulle ge stora effekter inte bara för de drabbade personerna utan också för samhället i stort, menar Erika Jonsson Laukka 

– Om man kunde skjuta upp insjuknandet något eller några år skulle det ge stor effekt på hur många som totalt sett finns i samhället med en demenssjukdom. Just nu pågår det också en intensiv forskning och utveckling för att på ett tillförlitligt sätt kunna  diagnostisera demenssjukdom i ett tidigt stadium och för att få fram bromsmediciner som ska fungerar på fler personer.

Publicerad 2012-11-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 november 2012 - 11:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår