Leading Health Care om de mest sjuka äldres vägar genom vården och omsorgen

På uppdrag av Socialdepartementet arbetar Stiftelsen Leading Health Care sedan hösten 2011 med att ta fram underlag för ”ersättningssystem anpassade till de mest sjuka äldres behov”. Målet är att etablera principer för ekonomisk styrning som kan fungera som stöd för statens, såväl som för kommuners och landstings arbete med att vidareutveckla sina ersättningsmodeller.

I delrapporten ”Icke värdeskapande episoder i äldres vårdkedjor” undersöker Leading Health Care de mest sjuka äldres vägar genom vården och omsorgen. Leading Health Care har bland annat, genom fallstudier, kartlagt omfattning, innehåll och uppdelning av utförda insatser och analyserar utifrån detta mönster av icke värdeskapande episoder i vården och omsorgen.

Ulla Gurner, utredare och tidigare medarbetare på Äldrecentrum är en av författarna till rapporten.

Du kan ladda ner rapporten och en intervju med Ulla Gurner publicerad i Dagens Medicin via länkarna till höger.

Publicerad 2013-03-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 mars 2013 - 10:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår