Laura Fratiglioni mottar pris för framstående Alzheimerforskning

Äldrecentrums forskningsledare, professor Laura Fratiglioni forskar om faktorer som påverkar demenssjukdomen. Hennes forskning belyser både riskfaktorer men även faktorer som kan skydda mot sjukdomen. Nu har hennes forskning belönats med Waijlit och Eric Forsgrens pris för att ha varit särskilt framstående när det gäller forskning om Alzheimers sjukdom.

Laura Fratiglioni arbetar med befolkningsstudier (SNAC och Kungsholmsprojektet) som bedrivs vid Äldrecentrum där stora grupper äldre människor följs över långa tidsintervaller. I dessa studier har man sett att vissa faktorer såsom bland annat utbildningsnivå och högt blodtryck kan öka risken för demenssjukdom.

En annan del av hennes forskning handlar om att upptäcka övergången från ett normalt åldrande till demens och genom denna upptäckt kan behandling ges långt tidigare än vad som i dag är fallet.

 

Publicerad 2011-10-19
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 19 oktober 2011 - 16:09 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår