Professor Laura Fratiglioni har ordet


Åldrandet är positivt för individen och samhället 

 

Att befolkningen åldras är ett relativt nytt fenomen. Det började för några decennier sedan i de industrialiserade länderna, och nu har utvecklingen även nått u-länderna.

Befolkningens åldrande har skapat oro bland både enskilda individer och i samhället i stort, vilket ofta sker när stora förändringar inträder. Vi pratar och läser i hög grad om de negativa konsekvenser som vi associerar till åldrandet, men glömmer ofta att befolkningens ökade överlevnad speglar de socioekonomiska och medicinska framsteg som har åstadkommits, särskilt under det senaste århundradet. Många glömmer också att en hel del personer lever längre med god hälsa redan i dag. I framtiden kan dessutom andelen gamla friska personer öka, om våra insatser och resultat från forskning och vård fortsätter i samma takt som de har gjort de senaste 20 åren. Äldreforskningen har redan uppnått lysande resultat när det gäller många åldersrelaterade sjukdomar. Det gäller inte minst demens, där vi har lyckats att identifiera användbara strategier för att minska risken för denna dramatiska sjukdom.

Inom en nära framtid är jag, i egenskap av forskare och läkare, övertygad om att vi kan ge några svar på de viktigaste frågorna kring hälsa i åldrandet: Varför åldras människor på så olika sätt? Hur kan vi minska sjuklighet och funktionsnedsättning, och förbättra vården för de gamla? Vi har bara en väg att gå för att svara på dessa frågor: ändra vår attityd till åldrandet och satsa på forskning och prevention.

Laura Fratiglioni
Professor vid ARC, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, och forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum

Publicerad 2010-12-06
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 06 december 2010 - 11:48 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår