Lärorika år i Äldrecentrums styrelse

Stig Nyman, ordförande Stiftelsen Stockholms läns ÄldrecentrumDet har varit en förmån att få vara ordförande i styrelsen för Stiftelsen Äldrecentrum under den senaste mandatperioden. Förmånen har bestått i att ha haft tillfälle till fördjupning och breddning av mina kunskaper i åldrandets välfärdsfrågor. Det skriver Stig Nyman, som från årsskiftet avgår som ordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 

När man tittar in på Äldrecentrums hemsida: www.aldrecentrum.se så visas en fantastisk mängd högkvalitativ information, som kan beställas eller läsas direkt. Jag skulle önska att alla mina politikerkollegor runt om i länet och landet och då i synnerhet de som verkar inom de kommunala nämnder och styrelser som har ansvar för våra äldres välfärd väljer att följa Äldrecentrums forsknings- och utvecklingsarbete denna smidiga väg. Ingen kan komma undan med skäl att man inte vet. Här finns en tillräckligt djup kunskapskälla för att man ska kunna hålla sig tillräckligt väl informerad. 

De föredragningar som vi fått i styrelsen under de senaste fyra åren har, utöver all den tryckta informationen, medfört en växande nyfikenhet, som kunnat tillgodoses genom rapporterna och den information som hemsidan erbjuder.

Efter drygt 20 år i Stockholms läns landsting som landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna går jag i och med årets val in i kommunpolitiken i min hemkommun, Vallentuna. Och i och med detta så reser jag förväntningar på mig själv att tillvarata och använda de kunskaper och erfarenheter som landstingspolitiken och tiden i Äldrecentrums styrelse gett mig.

När den så kallade Ädelreformen passerade tio år i sina funktioner år 2002 tyckte jag att det var hög tid att följa upp med en ny parlamentarisk kommitté, ”Ädel 2.0”. Nu har det gått ytterligare tolv år och behovet av en djup och bred uppföljning har inte minskat, som jag ser det. Två utredningar har tillsatts i början av det här året och resultatet skall redovisas i slutet av nästa år. Det är bra initiativ från den nu avgående regeringen, som för övrigt reformerat och satsat mer på våra äldres välfärd än praktiskt taget någon regering gjort de senaste decennierna. Den ena utredningen handlar om bostadssituationen för äldre och den andra om åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Båda utredningarna görs med så kallade särskilda utredare, det vill säga de är inte så kallade parlamentariska kommittéer. Jag ska inte recensera innan jag sett resultatet av utredningarna, men jag hade önskat att den avgörande frågan om reformering av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och landstingen fanns med i direktiven. De särskilda utredarna är varmt välkomna till den främsta kunskapskällan, Stiftelsen Äldrecentrum.

Den nuvarande styrelsen har, när detta skrivs, två sammanträden kvar på sin agenda. Vid decembermötet räknar vi med att den nya styrelsen har utsetts av stiftarna, Landstinget och Stockholms stad, så att vi får tillfälle att lämna över stafettpinnen och de tips och råd, som jag bett de nuvarande styrelseledamöterna skall ha med sig till mötet.

Jag vill rikta ett stort och varm tack till Äldrecentrums ledning och medarbetare och önska er alla en riktigt god fortsättning på ert viktiga arbete.

STIG NYMAN (KD)
ordförande i Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Publicerad 2014-10-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 oktober 2014 - 10:28 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår