Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum bygger och bedriver en longitudinell databas inom äldreområdet (SNAC-studien). SNAC-Kungsholmen är ett av fyra delprojekt inom SNAC-projektet, Swedish National Study on Ageing and Care.

SNAC-Kungsholmen bedrivits parallellt i en befolknings- och en vårdsystemdel med delvis olika, delvis sammanfallande målsättningar. Gemensamt för båda delarna av SNACKungsholmen finns en ledningsgrupp med uppgift att  löpande följa projektet samt ansvara för återföring och dialog med huvudmännen (landsting och kommun). Ordförande för ledningsgruppen är Sven-Erik Wånell, direktör för Äldrecentrum. I ledningsgruppen ingår vidare representanter för landstinget och kommunen, centralt och lokalt. Som representanter för forskningssidan ingår docent Mårten Lagergren, Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum, professor Laura Fratiglioni, Aging Research Center, professor Mats Thorslund, Aging Research Center, samt professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet. 

För att ta del av hur arbetet drivits finns nu en lägesrapport över 2010 att läsa. Du hittar den i kolumnen till höger

 

Publicerad 2011-03-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 mars 2011 - 13:08 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår