Kvalitetsregistren i HSN-nytt

Inom ramen för satsningen Bättre liv för sjuka äldre arbetar Äldrecentrum  med implementering av fyra olika kvalitetsregister i Stockholms län - Senior alert, Svenska palliativregistret, Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD och Svenska Demensregistret, SveDem.

Läs artikeln om kvalitetsregistren i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns nyhetsbrev (HSN-nytt) nr 3 här>> (fil öppnas i nytt fönster)

Publicerad 2013-04-25
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 april 2013 - 10:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår