Kvalitetsindikatorer för måltidsmiljö i särskilt boende och dagverksamheter

Måltidsmiljön handlar om det vi äter, rummet vi befinner oss i och människor vi möter. Hur kan måltidsmiljön i särskilt boende för äldre följas upp och förbättras? På Äldrecentrums frukostmöte den 28 januari berättade Anja Saletti, verksam vid Uppsala universitet, om arbetet med att ta fram indikatorer för att mäta detta - ett projekt som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anja Saletti har varit ledare för projektet med målet att föreslå indikatorer för måltidsmiljö för äldre som har insatser enligt socialtjänstlagen i särskilt boende. Arbetet har utgått från modellen FAMM – five aspects of a meal model. De fem aspekterna är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären. Representanter från Äldrecentrum, Sven-Erik Wånell och Birgitta Villner Gyllenram har ingått i projektets expertgrupp respektive referensgrupp.

Projektgruppen tog fram fem förslag till indikatorer.

Två indikatorer avser individ/resultatnivå. Andel personer som ser fram emot måltiden mitt på dagen samt andel personer som anser att de får den hjälp de behöver under måltiden mitt på dagen.

– I det särskilda boendet ses det egna rummet som en hemmiljö, men matsalen är gemensam och ses oftast inte som det egna hemmet. Det är ofta personalen som styr måltidssituationen och inte individen, säger Anja Saletti. 

En enkel sak är att fråga de boende vad de behöver och önskar kring måltiden, menar Anja Saletti. Därför togs en indikator fram på processnivå - andel personer med genomförandeplan som innehåller aktuell dokumentation om individens behov och önskemål runt måltidsmiljön.

Två indikatorer identifierades på strukturnivå. Förekomst av skriftliga rutiner för hur dygnets alla måltider ska genomföras och förekomst av skriftliga rutiner för omsorgsmåltider

Socialstyrelsen arbetar nu vidare med indikatorerna. Ett mål för framtiden är att indikatorerna ska kunna följas upp i brukarundersökningen. Läs mera på följande länk: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-8

Vill du lära mer om mat och måltider för äldre? Äldrecentrums två koststrateger Birgitta Villner Gyllenram och Birgitta Persson håller kontinuerligt utbildningar inom ämnesområdet. Läs mer om utbildningarna här>>.

Här hittar du Anja Salettis presentation: http://www.aldrecentrum.se/Huvudmeny/PPT-presentationer/ 

Publicerad 2015-02-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 februari 2015 - 13:25 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår