Kunskapsutbyte mellan sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter. Det är vad Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter erbjuder. Nätverket hade sin första träff onsdagen den 14 september och lockade ett 20 tal nyfikna deltagare. Under en eftermiddag fick deltagarna träffa andra kollegor och tillsammans diskutera fram vilket behov nätverket ska fylla och vilka förväntningar som finns hos deltagarna.

Ett nätverk bygger på allas aktiva deltagande och engagemang där deltagarna själva ska utforma nätverkets uppgift, arbetsform och organisation. Därför inleddes dagen med en presentation av alla deltagare som därefter fick diskutera i mindre grupper kring innehållet i framtida träffar och vad man själv kunde bidra med i kommande möten.

I introduktionen av deltagarna framkom det att både den privata och offentliga vård- och omsorgen fanns representerad. I gemensamma diskussioner kom det fram att man trots den olika bakgrunden hade liknande behov.

-  När vi pratade med varandra så tyckte vi ganska lika, vi kom till nätverket för att det finns ett behov av att professionerna möts och byter erfarenheter. Man är ofta ensam i sin roll på arbetsplatsen.

- Vi ser en styrka i att få möjlighet att träffa andra som arbetar inom samma område för att utbyta idéer och kunskap och få tips och ideer på hur man arbetar på andra arbetsplatser.

Även diskussioner kring yrkesrollen kom upp och hur arbetsterapeuter och sjukgymnaster som profession kan arbeta med personer med demenssjukdom.

 

Nätverket kommer att anpassas efter gruppen som blir en sluten grupp som gemensamt beslutar vilka teman och innehåll som ska finnas i nätverket. För planeringen och samordningen stod Äldrecentrums utredare Ingrid Hjalmarson och utvecklingschef Bengt Larsson. Ingrid och Bengt kommer att sköta samrodningen och ledningen av kommande möte.

Publicerad 2011-09-14
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 september 2011 - 15:56 © Äldrecentrum

Kontakt

Bengt Larsson

tel:08-690 58 39

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår