Krav om nya regler gällande vuxna med bristande beslutsförmåga

Under våren har flera tunga instanser träffats för att arbeta ihop en skrivelse till regeringen om det viktiga ämnet ställföreträdarskap avseende vuxna personer med bristande beslutsförmåga. Nu är den klar och skickades idag till samtliga berörda departement och originalet till Statsrådsberedningen.

Skrivelsen är bl.a. underskriven av Wilhelmina Hoffman, Föreståndare för Svenskt Demenscentrum, som vill att det införs bättre skydd för patienter som själva inte kan fatta beslut om sin vård.

- "Ansvaret för sådana beslut är inte rättsligt reglerat i Sverige, vilket skapar allvarliga problem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och angelägen forskning om många sjukdomar. Problemet har sedan lång tid oeh återkommande påtalats för olika regeringar. Det är angeläget att denna fråga nu får en lösning." står det i skrivelsen.

Publicerad 2011-06-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 juni 2011 - 11:23 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår