Kontaktmannaskap & socialdokumentation - för dig med svenska som andra språk

För att uppnå en personcentrerad vård och omsorg förutsätts ett fungerande kontaktmannaskap och social dokumentation. För detta krävs både kunskap och en god organisering av arbetet så att förutsättningarna finns att arbeta personcentrerat. Därför erbjuder nu Äldrecentrum att under våren 2014 anordna en kurs i kontaktmannaskap och social dokumentation för omsorgspersonal (vårdbiträden och undersköterskor) inom äldreomsorgen.

Kontaktmannaskap & socialdokumentation
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper i grunderna om kontaktmannaskap och social dokumentation. Vad kan ingå i kontaktmannaskapet, vad innebär en personcentrerad vård och omsorg och hur kan den omsättas i praktiken? Hur upprättas en genomförandeplan och hur kan arbetet utföras utifrån den? Hur skrivs och används journalanteckningar och annan social dokumentation i det dagliga arbetet? Ytterligare ett syfte är att inspirera kursdeltagarna till egen språkutveckling. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal som arbetar som vårdbiträde eller undersköterska inom privat eller offentlig äldreomsorg och som har svenska som andra språk. I arbetet ingår att vara kontaktman till en eller fler personer.

Utbildningens mål
Målet är att alla kursdeltagare ska:

 • få kunskaper om innebörden av personcentrerad vård och omsorg samt om grunderna för kontaktmannaskap och kontaktmannens arbete
 • förstå biståndsbeslut/beställning av insatser och kunna tillämpa dem i praktiken samt känna till och följa de lagar och riktlinjer som styr den sociala dokumentationen.
 • kunna använda den sociala dokumentationen som ett arbetsverktyg,
 • utveckla språkliga färdigheter utifrån de egna förutsättningar och att förbättra sin förmåga att kunna formulera sig i skrift samt att känna sig tryggare i arbetet med att skriva på dator
   

Upplägg
Utbildningen genomförs vid sju heldagar (9-16) i två mindre grupper där halva dagen ägnas åt kontaktmannaskap och halva åt social dokumentation. Undervisningen kommer att utgå från de studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet. Vid varje träff görs en teoretisk genomgång av det aktuella området som ska tas upp, varvat med att deltagarna arbetar enskilt eller i grupp med olika frågeställningar/praktiska övningar som rörkontaktmanna-skapets/sociala dokumentationens olika delar. Deltagarna får även träna sin förmåga att skriva på dator.

Förutsättningar för deltagande
I kursen ingår hemuppgifter som kommer att följas upp på kursdagarna. Kursdeltagarna kommer att behöva ägna kursen ytterligare tid mellan träffarna för individuella uppgifter. Deltagarna får efter avslutad kurs ett intyg.

Innehåll

 • Personcentrerad vård och omsorg – Den äldre i centrum
 • Lagar och riktlinjer som styr arbetet i vård och omsorg
 • Grunden för kontaktmannaskap
 • Kontaktmannens arbete - relationer, bemötande och värdighet
 • Genomförandeplaner – dialogen, vad som ska skrivas, hur de ska användas.
 •  Journalanteckningar – vem skriver/läser om vad och hur
 • Dokumentationsprogram – rutiner för att kunna använda och skriva i programmen.
 • Att följa upp och utvärdera kontaktmannaskapet och dokumentationen

Kursledare
Kerstin Wennberg - universitetsadjunkt vid  Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet
Olov Hemmingsson - dokumentationshandledare och  vårdbiträde vi S:t Eriks äldreboende Stockholm.
Vid samtliga kursdagar medverkar även SFI-lärare.

Kursen är uppdelad i två steg
Steg 1: Utbildningen består av sju kursdagar under perioden april – december 2014.  Kursen hålls mellan kl 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen.
Avgift: Utbildningsdelen 7 500kr + moms/ person. Priset inkluderar även kursmaterial samt för- och eftermiddagskaffe.
Steg 2: Efter avslutad utbildning erbjuds handledning för de som önskar under ett år vid sammanlagt fyra halvdagar.
Avgift: Handledning vid fyra tillfällen 2 500 kr+ moms.

Anmälan: Klicka här >> nytt fönster för att direkt komma till formuläret eller via den bifogade filen senast den 4:e april 2014. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.
Bifogad fil : PDF öppnas i nytt fönster >>
Plats: Äldrecentrum, Eniro.se >> nytt fönster
Resväg: Du kan ta 3:ans buss eller linje 70 via St.Eriksplan till Torsplan.
Därifrån är det ca 5-minuters promenad till Äldrecentrum.
SL-Reseplanerare >> nytt fönster
Kontaktperson: För frågor angående utbildningen vänligen kontakta Eva Norman, eva.norman@aldrecentrum.se eller tel. 08 - 690 58 03.

 

Publicerad 2014-03-11
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 mars 2014 - 13:03 © Äldrecentrum

Länkar

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår