Klarar äldreomsorgen att granskas av media?

På Äldrecentrums första frukostseminarium 2012 var Mia Tottmar, journalist på Dagens Nyheter, inbjuden för att reflekterar över höstens rapportering om äldreomsorgen. På det fullbokade seminariet delade Mia med sig av sina reflektioner, tankar och slutsatser.

- När vi startade artikelserien var det som att öppna en kokade gryta, det kom fram massor och vi blev helt nerringda av anhoriga. Vi har nog pratat med över 1000 personer de senaste månaderna och det som gjorde mig mest förvånad är rädslan bland vård och omsorgspersonalen.

Behövs då medias granskning av äldreomsorgen? Ja, det tycker jag sa Mia Tottmar.

- Stockholms stads egna äldreomsorginspektörer varnade för Koppargården ett år innan vi gav ut artikelserien och inget hände. Även personalen själva hade varnat ledningen om den kritiska situationen och uppgav ett rop på hjälp utan att något hände, något som bevisar att vi journalister behövs.

DNs artikelserie uppmärksammade även att upphandlingsförfarandet hade sina brister och belyste att anbuden som kommer in skiljer sig markant från hur verkligheten ser ut.

- Kommunerna och politikernas roll i detta är mest intressant, speciellt att de är helt tagna på sängen av hur kapitalismen fungerar sa Mia som fortsatte med att ställa frågan om hur deltagarna på seminariet upplever situationen inom äldreomsorgen.

En av verksamhetscheferna som var på plats menade att många är rädda och oroliga inför flytten till ett boende och att personalen behöver motbevisa rädslan och visa hur bra boendet kan vara.

Målgruppen för seminariet var chefer inom offentlig och privat äldreomsorg och i diskussionen som hölls framkom det att några hade blivit utsatta för journalister och ansåg ofta att det var en obekväm situation samtidigt som några framhöll vikten av mer positiva infallsvinklar från media om goda exempel från äldreomsorgen.

- Det finns en stor komplexitet inom äldreomsorgen och personalen får ofta handskas med svåra situationer varje dag. Media behöver även belysa den aspekten, var en av deltagarnas åsikter.

Även diskussioner kring storföretagen hölls där vissa lyfta dessa som skurken till de problem som finns och belyste vikten av organisationsformen för hur vård och omsorgen blir.

Bland deltagarna fanns även olika privata utförare som menade att de som utförare måste vilja driva en god äldreomsorg och det är där drivkraften och kunskapen behöver finnas.

- Vi tar hand om våra äldre på ett mycket bättre sätt idag än tidigare men vi får ändå inte nonchalera de problem som finns.

Seminariet avslutades med följande fråga till Mia Tottmar:
- Vad tror du att granskningen leder till? Blir det bättre?
Mia svarade: Nej, jag tror att det är omöjligt för Stockholms stad att granska allt. Det behövs politiker och tjänstemän som förstår systemen bättre och kan uppföljning.

 

 

Publicerad 2012-02-15
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 februari 2012 - 18:07 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår