Internationellt intresse för språkprojekt

Kerstin Sjösvärd från Äldrecentrum deltog den 11 september på en internationell konferens i Genève. Syftet var att berätta om erfarenheter från arbetet med språkutveckling och arbetsplatslärande som pågått inom äldreomsorgen i Stockholm.

Erfarenheterna från arbetet sprids nu i Europa via projektet TDAR, som står för Transfer and Development of ArbetSam Results. Kerstin Sjösvärd och Bengt Larsson från Äldrecentrum driver projektet. TDAR har samarbetspartners i Storbritannien, Spanien, Tyskland, Belgien och Sverige.

På konferensen, där cirka 300 forskare och praktiker från hela världen deltog, presenterades utvärderingen av projektet. Konferensens tema var ”Learning through and for professional practice” och handlade om arbetsplatsärande och migranters språkinlärning.

– Många av konferensdeltagarna hade studerat migranters språkutveckling i arbetslivet under lång tid. De var mycket intresserade av hur vi lyckats förvalta och implementera metoderna på arbetsplatserna och hur vi arbetar med att utbilda och stötta språkombud. Språkutveckling i arbetslivet och vad personal, chefer och samhället i övrigt kan göra för att stötta lärandet på arbetsplatser är en gemensam utmaning, säger Kerstin Sjösvärd.

Konferensen arrangerades av fakulteten för psykologi och utbildningsvetenskap vid Université de Genève.

ArbetSam pågick mellan åren 2011 till 2013. Projektets mål var att skapa förutsättningar för språkutveckling och att bygga upp lärande arbetsplatser inom äldreomsorgen. Arbetet resulterade i ökad självkänsla för deltagarna och att de utvecklades professionellt på arbetsplatsen.

Läs mer om TDAR>>

Publicerad 2014-09-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 september 2014 - 16:28 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår