Informationsträff för primärvården om Svenska Demensregistret den 2 maj

Missa inte den informationsträff om Svenska Demensegistret som hålls den 2 maj.Informationsträffeb riktar sig speciellt för dig som arbetar inom primärvården eller på husläkarmottagningar i Stockholms län. Du får en övergripande information om registrets bakgrund, syfte och nytta samt hur din verksamhet kommer igång med registrering.  Ni som redan är med i SveDem men som vill ha ytterligare information är förstås också välkomna. 


Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdomar. Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar. 

Publicerad 2013-03-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 mars 2013 - 08:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår