Inbjudan till seminarium om att arbeta med våld i nära relationer

Välkomna till frukostseminarium den 6 mars där vi presenterar den nya rapporten "Att arbeta med våld i nära relationer (2015:1)". 

Rapporten är en beskrivning av utvecklingsprojektet Freda inom Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta i Region Gotland och redovisar projektets erfarenheter.

Äldre personer utsatta för våld i nära relationer har länge varit en osynlig grupp. Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSFS 2014:14) innebär att kommunernas ansvar har skärpts. För att upptäcka, ställa frågor och agera på rätt sätt behövs kompetens och metodutveckling. 

Region Gotland har inom ramen för projektet Freda (2010 – 2013) utvecklat ett arbetssätt mot våld som tillämpas inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Grunden för arbetet är att all personal har kunskaper om våld i nära relationer. De har också skapat en stödstruktur för arbetet vars olika delar finns i hela organisationen, från högsta chefen till vård- och omsorgspersonalen. Äldrecentrum har just publicerat en rapport (2015:1) där arbetet beskrivs.

Freda innebar att arbetet mot våld inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta tog ett stort steg framåt. Och det finns mycket att lära av projektet. 

Vid seminariet medverkar Lisa Lindell, projektledare, Region Gotland och Ingrid Hjalmarsson samt Eva Norman som är utredare vid Stockholms läns Äldrecentrum.

Läs mer om frukostseminariet här>>.

Länk till anmälan>>.

Publicerad 2015-02-17
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 februari 2015 - 09:06 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår