Inbjudan till reflektionsseminarier inom området demens för hemtjänstpersonal

Stockholms stad har sedan 2012 avsatt särskilda resurser för att utveckla omvårdnaden av personer med demenssjukdom inom hemtjänsten. Bland annat har medel kunnat sökas för att utveckla speciella demensgrupper inom såväl privat som kommunal hemtjänst. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått i uppdrag av äldreförvaltningen att följa och stötta denna satsning.

För att höja kunskapen inom detta område ytterligare kommer tio halvdagsseminarier, med plats för 30 personer åt gången, att genomföras av Äldrecentrum. Seminarierna bygger på reflektion och diskussion, i mindre grupper och i storgrupp. Utgångspunkten är Svenskt Demenscentrums web-utbildning Demens ABC+, som är en påbyggnad på den grundläggande utbildningen Demens ABC. Seminarierna är kostnadsfria och äldreförvaltningen ersätter i efterhand hemtjänstenheterna med 1000 kr för varje deltagande personal för att täcka vikariekostnader och annat.

Målgrupp: Personal inom hemtjänst i såväl privat som kommunal regi inom Stockholms stad. Ett krav är att man innan har genomfört Demens ABC.
Tid: Totalt 10 tillfällen: Förmiddag eller eftermiddag 29 okt, 30 okt, 31 okt, 3 nov och 4 nov 2014. Förmiddag kl 8.30 – 12.00.  Eftermiddag kl 13.00 – 16.30. Kaffe/te med något till kommer att serveras i pausen.
Plats: Serafens äldreboende, Bolinders plan 1. Bolindersalen 1tr ner Eniro >>
Anmälan: Anmälan görs via länken här >> eller i kolumnen till höger. Välj där ett av seminarietillfällena. Antalet är maximerat till 30 deltagare per tillfälle. Först till kvarn gäller.
Vikarieersättning: Kommunalt drivna enheter: internfakturera, använd kopplingsbegrepp/kund nr 122103. Ange namn och datum för varje deltagare.
Enheter i privat regi: skicka faktura till Äldreförvaltningen, Stockholms stad, Ref 103, c/o BGC, STH 122, 106 42 Stockholm. Ange namn och datum för varje deltagare.

Skriv ut pdf >>


Välkomna!

Publicerad 2014-09-30
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 september 2014 - 13:20 © Äldrecentrum

Kontakt
Karin Gens

Tel:0700028005
Karin.Gens@aldrecentrum.se
Nina Isbäck
Tel:0761291360
Nina.Isback@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår