Inbjudan till politikerseminarium: Framtidens äldreomsorg i Stockholms län

Torsdag den 13 mars bjuder Äldrecentrums styrelse in till ett politikerseminarium som ska handla om framtidens äldreomsorg. Vad behövs för att klara att leverera kvalitativa välfärdstjänster även i framtiden och hur ser utvecklingen ut för den som ”debuterar i äldreomsorgen vid hög ålder? 


Sveriges befolkning åldras med en dramatisk hastighetoch enligt SCBs beräkningar kommer 25 procent av befolkningen att vara 65 år eller äldre 2060. Alltfler äldre ska försörjas av allt färre yngre. Kommuner,landsting och samhället i stort ställs inför stora utmaningar. Hur samverkar man bäst kring vården och omsorgen om de mest sjuka äldre? Vad är det som påverkar risken att drabbas av ohälsa som äldre? 

Utredare från Äldrecentrum och forskare från Aging Research Center (ARC) kommer att föreläsa och försöka ge en inblick i hur framtidens äldreomsorg kan komma att se ut. Inbjudan och programmet finns i kolumnen till höger

Publicerad 2014-02-05
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 februari 2014 - 11:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår