Inbjudan till kurs i reflektion och bemötande inom äldreomsorgen

Stiftelsen Äldrecentrum planerar att under våren 2015 anordna ännu en metodkurs i reflektion och bemötande för vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen i Stockholms län.

Den grundläggande tanken med reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Genom regelbundna reflektionsmöten på arbetsplatsen får personalen tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från deltagarnas upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. På detta sätt skapas tillfällen att tillsammans reflektera över sitt arbetssätt och se utvecklingsmöjligheter. Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personal som har erfarenhet av arbete som vårdbiträde eller undersköterska inom privat eller offentlig äldreomsorg som vill utveckla sin förmåga att reflektera över arbetet tillsammans med kollegor.

Mål
Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om vilken betydelse reflektionsprocessen kan ha för att utveckla kompetens, arbetsmiljö och samarbete samt få redskap att reflektera på både individ- och gruppnivå. Deltagarna kommer att orientera sig om och praktiskt tillämpa olika modeller för reflektion.

Innehåll
• Skillnaden mellan att fundera och reflektera
• Reflektionsprocessen
• Bemötandefrågor inom äldreomsorgen
• Kommunikation och språkets betydelse
• Gruppen och grupprocesser
• Olika modeller för reflektion
• Praktisk tillämpning av olika reflektionsmodeller
• Att leda reflektionsmöten
• Hemuppgifter och praktiska övningar med lokal arbetsgrupp på hemmaplan

Förutsättningar för deltagande
Kursdeltagarna kommer att behöva ägna metodkursen ytterligare tid mellan träffarna för förberedelser och gruppuppgifter upp till en arbetsdag per gång. I kursen ingår hemuppgifter som kommer att följas upp på kursdagarna. Deltagande förutsätter tillgång till en lokal arbetsgrupp som kan mötas vid fem tillfällen under kursens gång för att prova olika sätt att reflektera.

Kurs i två delar
Kursen är uppdelad i två delar.
Del 1: Utbildningen består av sju kursdagar under perioden januari – maj 2015. Kursen hålls mellan klockan 9.00 – 16.00 vid samtliga kurstillfällen. Datumen för kursdagarna är 14/1, 3/2, 24/2, 17/3, 31/3, 21/4 samt avslutning den 5/5
Del 2: Efter avslutad utbildning erbjuds handledning för de som önskar under ett år vid sammanlagt fyra tillfällen

Kursavgifter
Del 1: Utbildningsdelen 6 950 kr + moms/person. Priset inkluderar även kursmaterial samt för- och eftermiddagskaffe.
Del 2: Handledning vid fyra tillfällen 2 500 kr + moms.

Kursledare
Eva Norman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum och Marie Birge Rönnerfält universitetsadjunkt vid Stockholms Universitet.

Plats
Södermannagatan 61, Stockholm.

Anmälan och frågor
Anmälan görs här >> senast den 19 december 2014. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. För frågor angående kursen kontakta Eva Norman, eva.norman@aldrecentrum.se eller telefon 08-690 58 03. Obs! Begränsat antal platser

Inbjudan som pdf>>.

Välkommen!

Publicerad 2014-11-24
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 november 2014 - 15:02 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår