Inbjudan till frukostmöte om omsorg som språkarbete

Allt mer av arbetet inom äldreomsorgen handlar om kommunikation och dokumentation. Äldrecentrum bjuder därför in till ett frukostmöte den 18 november om språket i äldreomsorgen. 

- Vilka utmaningar ställs personal som har svenska som andraspråk inför?
- Hur får vi skriftspråket att fungera i det dagliga arbetet?
- Hur kan andraspråkstalare vara en tillgång i diskussionerna?

Zoe Nikolaidou är lektor vid Södertörns högskola och har studerat hinder och möjligheter med svenska som andraspråk inom äldreomsorgen. På frukostmötet delar hon med sig av erfarenheter från projektet ”Omsorg som språkarbete”.

Personal ställs inför kraven att välja rätt innehåll, det vill säga att bara skriva om det som den egna yrkeskategorin har rätt att skriva om, att välj ”rätt” språk samt rätt ordval. Projektet visar att omsorgspersonalen ofta väljer att inte skriva alls, eller mycket kortfattat, för att undvika att skriva på fel sätt. Projektet beskriver strategier som de anställda har utvecklat för att hantera de motstridiga krav som den muntliga och skriftliga kommunikationen med och om de boende för med sig.

Läs mer och anmäl dig här>>.

Publicerad 2014-10-01
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 oktober 2014 - 15:35 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår