Inbjudan till frukostmöte - Vägen till hälsa stavas prevention

Äldrecentrum bjuder tillsammans med Tidskriften Äldre i Centrum in till ett frukostseminarium om de senaste fynden kring vikten av prevention för äldre personers hälsa. Seminariet äger rum den 28 november 2014.

Professor Miia Kivipelto från Aging Research Center vid Karolinska Institutet/Stockholms universitet är vår gäst och berättar om resultaten från Finnish Geriatric Intervention Study (FINGER).

FINGER undersöker om förändrad livsstil kan ha en positiv påverkan på minne och andra kognitiva förmågor. Av två grupper studiedeltagare fick den ena regelbunden hälsorådgivning, medan den andra erbjöds en mix av livsstilsförändringar: kostrådgivning, kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer, dagligt motionsprogram, kognitiv träning och ett program med sociala aktiviteter. Efter två år hade deltagarna som fick kombinerad intervention förbättrat sin förmåga signifikant mer än de som bara fick hälsorådgivning.

Miia Kivipelto är också en av skribenterna i rykande färska utgåvan av Äldre i Centrum, som med temat Åldrandets hälsa delas ut till seminariedeltagarna. Äldre i Centrum är Sveriges ledande och prisbelönade tidskrift om äldreforskning. Det aktuella nr 4/2014 presenteras av chefredaktör Inger Raune.

Läs mer om seminariet i vår kalender>>. Där finns också information om hur du anmäler dig.

Länkt till inbjudan (PDF)>>

Publicerad 2014-10-28
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 28 oktober 2014 - 10:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår