Hur ska framtidens äldreomsorg se ut? Seminarium i Almedalen

Medborgarnas förväntningar och politikernas förberedelser inför framtidens äldreomsorg. Det var rubriken på seminariet som Professor Mats Thorslund, fd forskningsledare på Äldrecentrum deltog i under politikerveckan i Almedalen.

Bakom seminariet stod Humana, ett företag inom personlig assistans och äldreomsorg. Humana presenterade resultatet från två nya undersökningar om vad människor 55+ vill ha framöver och vad kommunerna erbjuder. Undersökningarna visade att:

  • Det finns en stor oror och höga förväntningar inför framtiden
  • Önskemål kartläggs inte på många håll inom kommunerna
  • Kommunerna ser utmaningar.....men många saknar strategier för utvecklingsarbete
  • Teknik kommer att bli viktigt – men det är en lång väg att gå
  • Ledarskap prioriteras

På plats under seminariet fanns politiker, forskare och intresseorganisationer representerade för att debattera hur förväntningarna på omvårdnaden ser ut i framtiden och vilken roll innovationer och ledarskap spelar.

- Vad vet vi om framtiden? Ingenting! Men genom att följa äldreomsorgen över tid så kan vi förhoppningsvis förutse hur framtiden kommer att bli. Det anser Mats Thorslund som menar att vi allra flesta vill leva som friska och sedan dö knall fall.

Forskningen visar att vi lever längre idag än tidigare men vi blir fortfarande sjuka och beroende av omsorg i slutet av livet, vilket betyder att vård och omsorgsbehovet som den äldre inte har minskat över tid.

Vad händer med äldreomsorgen?
Äldreomsorgen ser annorlunda ut idag än tidigare, den är mer avancerad och det är svårare att komma in på vård- och omsorgsboenden. Den förväntat befolkningsutveckling innebär att det finns fler äldre med stora behov som kommer att bo hemma i framtiden

Med i debatten var även riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP).

- Man gör allt för att inte bli beroende av vård och omsorg. Alla vill klara sig själv och detta tror jag är möjligt med teknik.

Anders Morin från svenskt näringsliv anser att vi måste betala mer själva i framtiden och att kommunernas upphandling behöver förändras.

Delaktighet och självständighet

Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande i äldrenämnden i Uppsala tror att äldres oro inför framtiden baseras på att man är rädd för att förlora sin självständigt.

- Det viktigaste för oss förtroendevalda är att hjälpa de äldre att blir självständiga genom exempelvis boendet. Lyhördhet inför den enskilda behov är viktigt och även att bryta den sociala isoleringen som kan uppstå.

Även diskussionen om valfrihet kom upp under seminariet.

- Kan du välja så får du inte välja för då är du för frisk. Ingen är emot valfriheten men är man för sjuk så är det svårt att göra ett aktivt val. De som får plats på vård och omsorgsboenden idag är väldigt sjuka, sa Mats Thorslund.

Hur ska vi då veta vad den äldre vill ha? Barbro Westerholm (FP) föreslog att föra en aktiv dialog med pensionärsföreningarna lokalt.

- Problematiken med att fråga folk om framtiden är att man inte vet vad man vill. Det är bättre att fråga seniorerna här och nu.

Ett annat förslag som kom upp under debatten var att lyssna lokalt på hur de äldre vill ha det så behövt man inte vänta på lagstiftningen.

 

 

Publicerad 2013-07-08
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 juli 2013 - 15:14 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår