Hur mår 100 åringarna idag?

Antalet 100 åringar ökar i Sverige och på 40 år har antalet ökat med över 1000 procent. Från 1970 fram till 2010 har antalet personer som fyllt 100 år gått från 127 personer till 1813 personer. Varför vi blir fler och fler som får uppleva sin 100 års dag tror man med sannolikhet beror på en kombination av bättre levnadsförhållanden och en effektivare vård. Man vet alltså att antalet 100 åringar ökar, men hur är det egentligen att vara 100 år? Den frågan ställer sig nu forskare vid Aging Research Center (ARC).

- Vi har idag ingen samlad bild av hur svenska 100-åringar har det och i den här studien som vi genomför vill vi genom intervjuer få svar på hur dagens 100-åringars levnadsförhållanden ser ut säger filosofie doktor Stefan Fors.

I undersökningen ingår frågor om personens hälsa, minnesförmåga, boende, familj, samt tidigare livsförhållanden; till exempel yrke, utbildning och uppväxtfamilj. Utöver frågorna omfattar intervjun även några test på fysiskt allmäntillstånd (blodtryck, lungfunktion, handstyrka och fysisk rörlighet) samt minnesförmåga.

- Kunskapen som undersökningen ger oss är central för att vi ska förstå vilka behov 100-åringarna har. Denna kunskap är viktig för att förstå vilka faktorer som påverkar hälsa och välmående i denna åldersgrupp samt för att kunna diskutera och planera den fortsatta utvecklingen av, till exempel, kommunala tjänster och olika boendeformer.

Internationell jämförelse
Antalet 100-åringar ökar i hela västvärlden. Men ökningen sker i olika takt i olika länder.

- Vi har analyserat demografiska data, dvs befolkningsstatistik. Det visade att länderna skiljer sig åt när det gäller "chansen" att nå 100 år när man har nått 80 år. Bor man i Japan och är 80 år har man, till exempel, dubbelt så stor chans att nå 100 jämfört med om man bor i Danmark eller Sverige.

Studien är en del av en internationell satsning som inkluderar Sverige, Danmark, Schweiz, Frankrike och Japan.

- Genom att jämföra resultaten från de olika länderna hoppas vi att kunna undersöka möjliga anledningar till dessa skillnader och få en ökad förståelse för hur kultur och samhällsförhållanden påverkar åldrandet.

 

 

Publicerad 2012-03-07
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 mars 2012 - 12:57 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår