Höstens utbildningar inom mat och måltider

Nutrition, mat och måltider är aktuella ämnen för både verksamheter inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Äldrecentrums koststrateger håller kontinuerligt utbildningar inom området. Tillsammans med verksamheterna skräddarsys utbildningarna. 

Utbildningar inom mat och måltider 2015I kursen ”Livsmedelshygien – säker mat” ges kunskap om lagar och regler, och om hur verksamheten ska arbeta med kvalitetssystem för egenkontroll. Hälsofaror, spårbarhet samt märkning och rutiner är ytterligare områden som kursen omfattar. 

Kursen ”Mat och måltider i fokus” riktar sig både till hemtjänst och LSS-personal.
– En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. Med ökad kunskap kan personal som arbetar i ordinärt boende känna sig trygga i arbetet och därmed ge bästa möjliga omvårdnad, säger Birgitta Persson.

Höstens kursutbud innehåller även utbildningar om att förebygga och upptäcka undernäring samt om mat, måltid och näring vid demenssjukdom. Det finns också en kurs om mattraditioner och måltidsidéer. 

Läs mer om utbildningarna (pdf, öppnas i nytt fönster).

Publicerad 2015-06-04
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 juni 2015 - 08:42 © Äldrecentrum

Läs mer

Ladda ned informationsblad om utbildningarna 2015

 

Mer information om verksamheten inom mat och måltider hittar du på www.aldrecentrum.se/kost

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår